Sponsoring

De BBC is opgericht met als doel een substantiële financiële bijdrage te leveren aan een goed doel.
De inkomsten van de BBC bestaan voornamelijk uit de contributie van haar leden en incidentele financiële donaties, of opbrengsten van acties bedoeld om geld mee op te halen. Al deze bijdragen worden zeer gewaardeerd en zijn van harte welkom.

Het beleid van het bestuur van de BBC is dat het bestuur wil voorkomen dat leden geconfronteerd worden met door hen niet gewenste commerciële uitingen. Het secretariaat levert dus, bij voorbeeld, geen e-mail ledenbestand aan onze leden of aan derden aan.
Wel staat het de sponsor van het ontbijt vrij om gelijktijdig met de door het secretariaat te versturen uitnodiging aanvullende informatie van maximaal 250 woorden te verstrekken.

Sponsoring

Om misverstanden te voorkomen worden de spelregels vastgelegd voor het sponsoren.
Tot op heden onderscheiden wij vier vormen van sponsoring:

  1. Contributie leden
  2. Incidentele financiële donaties
  3. Ontbijt

1. Contributie leden

Betaling van de jaarlijkse contributie geeft één vertegenwoordiger van het bedrijf het recht om de ochtendbijeenkomsten bij te wonen en eventueel te sponsoren. Het geeft hem/haar toegang tot een breed netwerk van betrokken ondernemers.

2. Incidentele financiële donaties

Incidentele financiële donaties kunnen, na overleg met het bestuur en in overleg met
de sponsor van het ontbijt, tijdens een ochtendbijeenkomst aangeboden worden.

3. Ontbijt

Tijdens de ontbijtbijeenkomst krijgt de sponsor maximaal 10 minuten de gelegenheid
om zijn bedrijf te presenteren. Deze spreektijd mag, na overleg met en goedkeuring van het bestuur, ook aan een andere partij geschonken worden.  

Uiteraard kunt u, ter aanvulling op deze informatie, ook contact opnemen met Liesbeth Bouchrit (06-228 290 35) verantwoordelijk voor sponsoring binnen de BBC.