Introducees

Ieder lid mag introducees meenemen naar de ontbijtbijeenkomsten. Wel graag vooraf even melden bij het secretariaat. De introducés kunnen eenmalig mee-ontbijten alvorens zij besluiten lid te worden. Zij ontvangen op de bijeenkomst de benodigde informatie, alsmede een aanmeldingsformulier. Uiteraard hopen wij veel introducés te mogen verwelkomen als lid. Tenslotte is de doelstelling van de BBC om op meer dan 125 leden uit te komen!