Doelstellingen

De belangrijkste zaken rond de BBC Zoetermeer op een rijtje:

  • Dit zakelijk netwerk is voor alle ondernemers toegankelijk en kent als doelstelling het leveren van een structurele bijdrage aan een goed doel binnen de Gemeente Zoetermeer.
  • De BBC Zoetermeer komt elke eerste donderdag van de maand (m.u.v. de maand augustus) bijeen van 08.00 uur tot 09.00 uur met een maximale uitloop tot 09.30 uur op een wisselende locatie.
  • Het ontbijt wordt bij toerbeurt gesponsored door een of meerdere leden. Vorm en inhoud van het ontbijt wordt door de sponsor(s) bepaald evenals de locatie. Mocht de sponsor geen gebruik maken van de eigen locatie dan beschikt het bestuur over een lijst van locaties waarmee reeds principe-afspraken zijn gemaakt over vorm, inhoud en kosten. Deze lijst is op te vragen bij het secretariaat.
  • Per bijeenkomst mag maximaal 10 minuten door de sponsor(s) gebruikt worden voor presentatie van het eigen bedrijf, zijn/haar producten en/of dienstverlening etc.
  • De BBC Zoetermeer wil graag een netwerk zijn van meer dan de gemiddelden van de huidige en bestaande netwerken, zonder op enigerlei wijze een van de andere netwerken te benadelen. Wij streven naar vooral veel jonge en diverse ondernemers/leden en kennen geen drempels!
  • Het Bestuur streeft naar minimaal 125 leden.