Contributie

De bijdrage per lid bedraagt € 195,00 per jaar (m.i.v. 1 oktober 2009). Jaarlijks wordt hiervan 90 procent per lid  overgemaakt aan het goede doel(en).